Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
14. april 1944
Posisjon
Bombay havn
Årsak
Eksplosjon i et annet skip, brann ombord. Ikke totalforlis?
Last
Ingen
Mannskapsliste
Delvis