Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
14. januar 1941
Årsak
Kapret sammen med FL "OLE WEGGER" og 3 andre hvalbåter [av tysk raider]
Mannskapsliste
Komplett
Omkommet
[0]