Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. april 1942
Posisjon
N 39 28, W 72 16
Årsak
Skadet ved angrep fra ubåt. Berget til havn.
Last
Stykkgods
Reiserute
Santos - New York
Mannskapsliste
Delvis
 • Utdrag fra skipsjournalen

  Skipet avgikk Santos 6. april 1942 på reise til New York med en last av "General Cargo". Admiralty Sailing directions strengt overholdt hele turen.

  I sjøen, torsdag 23. april 1942. Ved to tiden observerte 3. styrmann Knudsen et lyssignal på bb. baug. Det ble utsendt 15 grader på baugen. Kapteinen ble purret og kursen skirftet 50 grader nordligere. Denne kurs ble holdet en time og så gradvis skiftet tilbake til normal kurs igjen. Man hadde siksakket til kl. 0115, da månen gikk ned., Man formodet at signalet var sendt fra undervannsbåt.

  Kl. 0415 påbegynntes siksakkingen igjen. Kl. 0520 observertes noet en strek på bb. låring akter. Det kunne være en liten seilbåt og også en liten motorbåt. Det ble etterhvert klart at det måtte være en undervannsbåt som dukket opp. Kapteinen ble purret, kanonmannskapet ordret på plass og maskinen forcert til størst mulig fart, samtidig som man sørget for å holde undervannsbåten rett inn aktger.

  Etter første skudd fra undervannsbåten beordret kapteinen telegrafisten å utsende SOS, men telegrafisten fannt at stasjonen allerede var ute av orden.

  De første skudd fallt noen få skipslengder foran baugen. Skuddene kom med ca. 2 til 3 sekunders mellemrum. Skipet svarte med sin egen kanon og fyrte 1 skudd ca. hvert 30 sekund, til de 14 skudd man hadde på plattformen var utskutt. Det viset seg umulig å hente flere granater og karduser, da magasinet var satt i brann av en fulltreffer fra fienden. Man hadde imidlertid skutt så godt inn på undervannsbåten at denne måtte dukke.

  Akterut brannt det i magasinet, piggen, styrmaskinrummet og lugarene. Redningsaqrbeidet og brannslukkningen var vanskelig da vannledningene var ødelagt av granatsplinter og måtte først repareres. Man hentet kullsyreflasker og kastet disse ned hvor det brennte og oppnådde på denne måte å dempe ilden til ledningen var reparert. Kl. 10:30 var ilden under kontroll.

  Ved 6 tiden så man en destroyer i horisonten en strek aktenfor tvers. En halv time senere var den nådd frem og man signaliserte til den om angrepet, samt ba om å få lege ombord til de sårede. Det kom også et luftskip og ett fly ut på schenen.

  Båtsmann John Sætre var drept på stedet av en granat som traff foten av stagget mellom 4 og 5 luken bb. side akterdekk. En fulltreffer på radiostasjonen skjøt praktisk talt benene av på telegrafisten Hans Mortensen, og ødela fullstendig radiostasjonen. Kl. 12:10 ble tømmermannen og radiotelegrafisten bragt over på destroyeren for å bringes iland på hospital. Splinter fra samme granat rev opp benene på tømmermann Karl Lundstrøm. Etter angrepet som varte en halv time, kom styremaskinen ut av orden. Skipet lå og drev inntil kl. 10:30, da man var herre over ilden. Kl. 10:55 var styremaskinen såpass avkjølt at man kunne få håndstyringen tilkoplet og fortsette ved egen hjelp. Destroyeren ga posisjonen til Ambrose L. V. å være 65 n. mil i rettv. kurs 303 grader. Man fortsatte med full fart gtil Kl. 13:30 da det viste seg at stempelstangen gikk varm på grunn av granatsplinter som var kommet ned i maskinen. Det gikk sakte fart en halv times tid og så gradvis øket til full fart igjen. Kl. 19:00 los ombord. Kl. 19:15 T/B. Dalzelite og Dalzette fast forut ved hjelp av styringen. Kl. 22:55 var fortøydd ved pier No. 33, Brooklyn. Posisjonen ved angrepet var N 39 grader og 28'. V 072 grader og 16'. Destroyeren slapp dypvannsbomber som forårsaket kraftige rystninger på skipet, hvorfor det muligens kan være skade under vannlinjen. Skipet var meget beskadiget ved bombardementet.

  Fredrik Olausen, 1. styrm.

  Thorvald Knudsen, 3. styrm.

  Peder Pettersen, matros

  Hans Nielsen, fører