Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. desember 1943
Posisjon
Bari
Årsak
Skadet under bombeangrep på havnen
Last
Kull
Reiserute
I havn
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
44
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  23. desember 1943
  Sted
  Alger
  Administrator
  Visekonsul G. Stenersen

  ...

  Da hverken kaptein eller offiserer er i Alger avhøres 2 av mannskapet.

  Fremstod 1ste vidne Armand PETTERSEN (matros) ... og forklarer: at jeg var ombord i s/s "VEST" den 2. desember 1943 da det ved 8 tiden om aftenen begynte skytning mot fientlige fly. Jeg hørte ikke at det blev gitt alarm.- Vi begynte å skyte fra "VEST" straks efter. s/s "VEST" lå til ankers og lå akterfortøiet til moloen, hvor det vel var ca. 15 andre båter.- Ca. 1/4 time efter at skytningen begynte blev s/s "VEST" truffet av en bombe fra et fly. Bomben traff i bommene på fordekket og forårsaket at øvre del av broen blev blåst vekk.- Kaptein, 1ste styrmann og en engelsk gunner så jeg blev kastet ned på undre bro; ca. 15 andre av besetningen blev såret mere eller mindre. Motorbåten blev satt på vannet og de sårede kom sig ombord i den og kom sig vekk. Kort efter satte vi babords livbåt på broen på vannet og yderligere ca. 15 mann, hvorav noen var såret, gikk i denne for å komme sig iland.- En annen bombe traff i bommene på akterdekket, men tror jeg ikke at den gjorde nogen større skade. Vi som nu var igjen ombord samlet oss på midtskibs på styrbord side, og da eksploderte en båt som lå ca. 30 meter borte fra "VEST", som var lastet med olje og bensin, som fløt ut på vannet og kom ibrann. Det brente nu på begge sider av akterdekket av "VEST" og da forlot vi båten i en livbåt. Vi rodde iland hvor vi blev tatt inn på "Fleet Club". Jeg så ikke noget mere til "VEST" før to dager efter, og så jeg da at det hadde tatt fyr ombord. Hele midtskibet var brent ned, likeledes poppen. I skutesiden midtskibs så jeg et hull på ca. 1 fot i diameter.

  Vi blev ca. 8 dager iland, og da blev 10 av oss sendt til Taranto, hvorfra vi blev sendt til Bizerta og senere til Tunis. Fra Tunis blev vi sendt per jernbane til Alger hvortil vi ankom den 21. desember om natten.

  ...

  Fremstod 2det vidne Kolbjørn Monrad SPERRE ... fyrbøter ombord, og forklarer at: jeg den 2. desember 1943 ved ca. 1/2 8 tiden om aftenen befandt mig i messerummet, da jeg hørte et fly stupe rett over båten, og at det begynte å skyte fra båtene rundt. Så hørte jeg alarmen ombord, og jeg tok på mig livbeltet og gikk ut på dekket. Havnen var da fullt oplyst av lysbomber. En bombe traff på akterdekket, men såvidt jeg forstår traff den en av bommene, og gikk ikke gjennem dekket. Praktisk talt i samme øieblikk traff en ny bombe på fordekket. Jeg sprang da midtskibs og så da at skorstenen og luftrørene var slått ned. Kort efter blev motorbåten satt på vannet hvor kapteinen, 1ste styrmannen og 2den styrmannen og nogen av mannskapene, som var såret, gikk ombord. Båten rodde iland til kaien.- Kort stund efter rodde jeg iland sammen med 4 andre, hvorav 2 var lettere såret. Jeg så ikke mere til s/s "VEST" den natten, men 2 dager efter var jeg ombord, og da så jeg at det hadde været brand ombord. Helle forre midtskibs var brendt ned, og alt akterut.

  Ingen av skibets offiserer eller mannskaper omkom. Det er kun donkeyman Moldvær som blev alvorlig såret; han fikk en hånd avkuttet. Han blev lagt inn på hospitalet i Bari, og jeg har hørt fortelle at han blev sendt per fly til Nord-Afrika. De andre sårete blev også lagt inn på hospital, hvorfra alle unntagen en engelsk messegutt, hvis navn jeg ikke kjenner blev utskrevet, før jeg blev sendt til Taranto den 11. eller 12. desember. Det blev 13 mann inkl. kapteinen igjen i Bari for å se til lossing av båten.

  ...