Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. desember 1943
Posisjon
Bari
Årsak
Skadet under bombeangrep på havnen
Last
Kull
Reiserute
I havn
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
44
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0