Den norske uteflåten: Fart, episoder og operasjoner (1939-1945)

Nedenfor er et utvalg av temaartikler om fart, episoder og operasjoner 1939-1945. Artiklene gjelder norske handelsskip i uteflåten, men der hvor det er aktuelt er også marineskip beskrevet. Det er et pågående arbeid å knytte gjeldende skip og krigsseilere til temaartiklene.