Rederi

Chr. Østberg, Oslo

Grunnlagt
Rederiet flyttet fra Oslo 1963
  • Østberg kjøpte aksjemajoriteten fra Jens Folkman i 1934

    D/S Vindeggen b. 1947 - Rederiet Vindeggen A/S

    D/S Frameggen b. 1948 - Rederiet Vindeggen A/S