Sverre Thorsen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

31. januar 1915

Annotasjonsrulle

Ikke registret i Tvedestrand Mønstringskrets

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Holt

Bosted

Tvedestrand

Relasjon til fylke

Aust-AgderRogaland

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

2. Koker Hvalfangst

Har seilt for rederi

Annet

 •  Sverre Thorsen, sjømann, f. 31.01.1915 i Tvedestrand. Han er ikke registrert i Tvedestrand
   Mønstringskrets. 

   Var ombord i Hvalkokeriet SUDERØY av Haugesund hvalsesongen 1939-40 som 2.koker.

   Da hvalsesongen var slutt i mars 1940, gikk SUDERØY og flere hvalbåter til Curacao for
   bunkring. På reisen fra Curacao til Norge kom den tyske invasjonen av Norge 9.april.
   Kapteinen på SUDERØY, Øystein Kolstø, konfererte med skipperene på hvalbåtene og de
   ble enige om å gå inn til Hampton Roads i USA for å avvente ordre. Ankommet her,  kontaktet Kolstø Britiske Myndigheter og fikk da ordre om å fortsette til Halifax. Like etter ble Nortraship etablert og tok over kontrollen med alle norske skip i utenriks fart. 

   SUDERØY ankom Halifax 23.04.1940 og kom til å bli liggendes her i lang tid før Nortraship
   fikk bestemt seg hvor lasten skulle losses. 

   En stor del av besetningen mønstret av, noen gikk inn i Den Kgl. Norske Marine,
   andre fortsatte å seile i handelsflåten. Sverre Thorsen gikk inn i Marinen 29.11.1940. Han er tildelt  Krigsmedaljen.

   Endelig, den 8. november fikk skipet ordre om å gå til New Orleans for lossing av hvaloljen,
   deretter til Mobile for docking og overhaling av maskiner og utstyr.

   Senere gikk skipet til New York for væpning, bl.a. kanonplatform og en 4" kanon samt
   mindre skyts på brovingene. Skipet fikk mange turer med brenselolje over Atlanteren fra
   USA til England og unngikk torpedoer og miner.

   Se også:
   http://www.warsailors.com/singleships/suderoy.html 

  Ex.gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 18522, NY .

  Gift med (jf. London-kort):  Ellen Karin Thorsen. Sørhaug, Skåre, Haugesund.

  Kilder

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  RA/S-3545/G/Gg