D/S Færder

Tonnasje

Bruttotonnasje:
39.69
Nettotonnasje:
10.09

Maskin/motor

Dimensjoner

Lengde:
71.2'
Bredde:
13.4'
Dypgående:
7.4'
 • Historikk:

  Hjemmeflåten 2.verdenskrig.

  1874 - Bygget som åpen fiskedamper FÆRDER av Akers Mek. Værksted, Kristiania for Fiskehandler Gulbrandsen, Fredrikstad.
  1897 Ny kjele installert: 1 x dampkjele med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
  1905 - Solgt til A/S Færder (Anton Hansen), Sellebakk, Fredriksstad. Ombygget til taubåt. Ommålt: 43,06 brt, 14,0 nrt.
  1909 - Ny maskin installert: 1 x stempel dampmaskin. 2-sylinder, 130 HK. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
  1913 - Solgt i juni for NOK 16.000 til A/S Pram & Bugserselskapet (Westergaard & Co.), Kristiania. Ommålt: 39,69 brt, 14,05 nrt.
  4/1928 - Solgt for NOK 9.000 til Finn Friis jr., Drammen.
  11.11.1931 - Grunnstøtte ved Belgen fyr og sto omtrent tørrlagt. Var på reise til Halden for å hente en lekter. Trukket av grunnen av slepebåten FRAM uten større skader neste dag.
  8/1941 - Solgt  for NOK 9.000 til Sverre E. Gundersen, Oslo/Drammen.
  7/1942 Solgt for NOK 30.000 til Birger Ekerholt, Oslo.
  4/1943 Solgt for NOK 60.000 til Marinebauamt, Die Deutche Kriegsmarine (Anton Nielsens rederi A/S, Fana), Bergen - nytt navn - ANNIE
  1945 - Overtatt av Direktoratet For Fiendtlig Eiendom ved Den Norske Stat.
  28.9.1946 Begjæring fra Flytekranen Samson 1 A/S (Einar Cook), Bergen om navneforandring - nytt navn - BENTE
  29.4.1947 - I en erklæring er Anton Nielsen's Rederi A/S enig i at skipet overføres til Flytekranen "Samson 1" A/S som hjemmelsinnehavere.
  8/1948 - Solgt  for NOK 4.000 til Einar Cook, Bergen.
  Videresolgt 27/09 for NOK 4.000 til A/S Flytekranen ”Samson 1” (Einar Cook), Bergen. Ommålt: 42,09 brt, 13,26 nrt.
  18.5.1955 - Begjæring om slettelse i skipsregisteret av BENTE som oppgis å ville bli hugget.
  23.2.1956 - I skriv opplyser samme selskap etter at huggingen var påbegynt, ble både skrog og maskin solgt til A/S Norsk Sykeartikkelfabrikk, Haugesund.
  5.1.1962 - Strøket av skipsregisteret som hugget.


  Maskineri:
  Compound dampmaskin, 2 cylindere diam. Maskineri bygget ved Akers Mek. Versted, Kristiania. Kjeler samme.
  1897 Ny kjele installert: 1 x dampkjele med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
  1909 - Ny maskin installert: 1 x stempel dampmaskin. 2-sylinder, 130 HK. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.

  Se også:
  https://skipshistorie.net/Oslo/OSL447BirgerEkerholt/Tekster/OSL44719410100000%20FAERDER.htm