Tjenestested Marinens stasjon Edinburgh (M.S.E.)

  • "Norges Sjøkrig 1940-1945. Bind V. Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst i Storbritannia. Handelsflåtens selvforsvar", E.A.Steen, 1959, s. 87:

    "Sjøforsvarets overkommando foreslo derfor å organisere Port Edgar som en marinestasjon. Og ved Kgl. res. av 26. juni 1941 ble Marinens stasjon, Port Edgar opprettet og Rosythavdelingen nedlagt. Under den senere del av krigen ble stasjonen flyttet til Edinburgh og fikk da betegnelsen Marinens stasjon, Edinburgh".