D/S Skjold

Andre navn
ex Malangen,ex Sandefjord
Kallesignal
LEVS - HNJT
Rederi
Birknes, T, A, Snøringsmoen, LillesandSverre O. Gundersen, Kristiania/OsloKvamme,Arthur,TofteJensen,Roald,Oslo
Nasjonalitet
Norge flaggNorge
Hjemmehavn
Lillesand, NorgeOslo, Norge
Mønstringsdistrikt
Lillesand

Verft

Navn
Gøteborg
Byggeår
1876
Leveringsmåned
februar
Tollregistreringsdato
18. mars 1904

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Sivilt skip

Tonnasje

Bruttotonnasje:
86
Nettotonnasje:
52

Maskin/motor

Fart:
8 knop

Dimensjoner

Lengde:
80,1'
Bredde:
17.0'
Dypgående:
8.4'
 • HISTORIKK:
  v/H.Larsson-Fedde.

  2/1876: J. B. Linaae m. fl., Sandefjord - SANDEFJORD
  10/1879: Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø - MALANGEN
  1891: D/S Skjold, Lillesand - SKJOLD
  1945: Skibs A/S Gun I (Sverre Gundersen) Oslo -  SKJOLD
  1951: Arthur Kvamme P/R, Tofte, Hurum, Oslo -  SKJOLD
  1954: Roald Jensen, Oslo -  SKJOLD
  1966: Roy Engelstad & Co., Oslo (Nedrigget lekter)
     

  Kapteiner:
  1892 Hjalmar Narvesen, Øvregata.
  Trygve Thorvaldsen,
  1939 -1940 Ivar Østerberg.

  Fast mannskap:
  Ernst Andersen.
  Harry Tellefsen.

  Klipp fra Lillesandsposten 1909 med overskriften DAMPSKIPSELSKAPET "SKJOLD"

  Avholdt tirsdag sin aarlige generalforsamling på børsen under direksjonens formand, skipsreder Birkenes ledelse. Årsberetning og regnskap opleses og godkjennes. Av årsoverskuddet besluttet uddelt 5 %.

  Til medlemmer av bestyrelsen valgtes Birkenes og Reinersen, D. Andersen, D. T. Johansen, Kapt.

  Lillesansposten 1909:

  Dampskiselskapet D/S "SKJOLD"

  Avholdt tirsdag sin årlige generalforsamling på bøsen under direksjonens forman skipsreder Birkenes ledelse. Årsberetningen og regnskap oppleses og godkjennes. Av årsoverskuddet besluttes å utdele 5%.

  Til medlemmer av bestyrelsen valgtes skipsreder Birkenes og Reinertsen , D.Andersen ,O.T.Johansen , kapt Narvesen , groserer Oluf S.Olsen, gårdbruker Alfred Christiansen,kjøpman Joh.Davidsen og Edvard Hæstad.

  Til direksjonens formann vagtes skipsreder Birkenes og til viceformann skipsreder Reinertsen.

  Angående "Sjold"s ølrett oppstod en debatt, innledet ov skipsreder H. E. Hansen, som ingen ølrett vil ha. Med ham var 4 enige. De øvrige 56 stemmer voterte for ølrett.

  Lillesandsposten 1939 :

  D/S "SKJOLD"

  Flekkerøymannen Østerberg har som før meddelt overtatt aksjemajoriteten i A/S Skjold 11 etter Kapt. Johan Sangereid og han går allerede i dag som båtens fører.

  Etter hva vi har brakt i erfaring vil kaptein Østerberg overensstemmende med selskapets vedtak installere elektrisk lys i båten og anbringe lyskaster på broen. Dette vil jo øke trafikksikkerheten og samtidig være en behagelighet i mørketiden både for passasjerer og besetning.

  Av statsbevilgningene til nødstedt lokalfart har "Skjold" og "Lyngør" hver fått 3000 kr. For terminen 1939-40 og dessuten et tillegg på 500 kr. Til fjorårets bevilgning 2500 kr. Tvedestrand Fjordruter- 2 mindre båter-er av nevnte bevilgning tildelt 2000 kr. Men dette selskap har til like fått en ekstrabevilgning på 10 000 kr.på dampskipsbudgettet til en påregnet større reparasjon i forbindelse med 3 surway til våren.

  Det er nå erkjent på alle hold at staten må gi effektiv støtte til de smådampskip som opprettholder kommunikasjonene i øydistriktene. Det er blitt en nødvendighet nå da bilene stort sett har utkonkurrert båtene hva trafikken på landsiden angår.


  Se også:
  http://www.warsailors.com/homefleet/shipss1.html#Sk