Tjenestested Skegness

  • "I Skjærgården og på havet. Marinens krig 8. april 1940 - 8. mai 1945", Ole F. Berg, 1997, s. 60:

    "Etterhvert som besetninger og skip ble klare, ble de satt inn i operativ tjeneste.

    Marinen fikk operative oppgaver på mange hav og fast fot for kortere og lengere tid verden over. Mange av besetningene var i sin tjeneste innom havner og baser som den etterfølgende liste viser - uten at listen gjør krav på å være komplett eller oppført i geografisk og kronologisk orden: Rosyth, Reykjavik, Akureyri, Seidisfjordur, Thorshavn, St. John's, Halifax, Lunenburg, Liverpool, Devonport, Dundee, Weymouth, Portsmouth, Plymouth, Falmouth, Dover, London, Skegness, Chatham, Port Edgar, Edinburgh, Dumbarton, Travers Island, Key West, Bermuda, Sidney, Trinidad, Durban, Cape Town, Bombay, Karachi, Khorramshar, Ismalia, Alexandria, Port Said, Haifa, Beirut, Tripoli, Famagusta, Suez, Malta, Port Tewfik, Lerwick, Scalloway, Great Yarmouth, Felixstowe, Harwich, Greenock, Hull, Scapa Flow, Rothessay, Jan Mayen, Svalbard, Murmansk, Polyarnoye, Kirkenes, Cherbourg. Noen av disse  stedene hadde marinedepoter og også garnisoner. I Edinburgh og på Shetland hadde Marinen egne sykehus og tannlegetjeneste. Forøvrig var de fleste stedene stasjoner og baser for fartøyene i den tid operasjonene krevet det.

    Listen viser en veldig geografisk spredning. Den illustrerer da også hvor omfattende Marinens operative engasjement var. Marinens skyttere tjenestegjorde på norske handelsskip på alle hav. Deres liste ville ha vært enda lengre".