utmerkelse

Krigsmedaljen

  • «[T]ildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske og utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse». «Krigsmedaljen ble tildelt post mortem til nordmenn og utlendinger som kjempet i de norske styrker eller Handelsflåten, og falt for Norges sak». Fra 1941 ble medaljen tildelt «norske og utenlandske personer med 18 måneders fartstid i faresonen» under andre verdenskrig. Kun en Krigsmedalje ble gitt for 18 måneders seilas til personell i handelsflåten og medaljen var uten stjerne (de hadde ikke mulighet til å få 1-3 stjerner). (Forsvarets forum, Heder og ære, 2012; Hallberg, Norske dekorasjoner, 2012).