utmerkelse

Haakon VIIs Frihetsmedalje

  • «[U]tdelt til norske eller utenlandske militære og sivile som på en fortjenstefull måte har ytet Norges sak tjenester under krigen». «På slutten av 1980-tallet ble Frihetsmedaljen også tildelt sivile med 54 måneders tjeneste i Handelsflåten under krigen». (Forsvarets forum, Heder og ære, 2012; Hallberg, Norske dekorasjoner, 2012).