Sjøforklaringer i registeret - Norsk nøytral fart (44) 1939-1940

. Copyright: Kilde: RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940, s. 9.

Copyright: Kilde: RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940, s. 9.

Følgende er bakgrunn for sjøforklaringene og hentet fra RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940, s. 9:

"Rundskrivelse fra Justisdepartementet. [...] Sjøforklaringer vedrørende krigsforliste norske skip.

Departementet anser det av stor betydning at sjøforklaringer blir holdt så snart som overhodet mulig når det gjelder krigsforlis av norske skip (forlis ved torpedering, minesprengning o. lign. eller av ukjente årsaker). Slike sjøforklaringer må derfor fremmes uten opphold.

Departementet bestemmer at det skal sendes en utskrift av alle sjøforklaringer om krigsforlis direkte til Utenriksdepartementet og en utskrift til dette departement. En ber sendt inn slike utskrifter også av de sjøforklaringer om krigsforlis som er holdt siden 1. september 1939.

Riksadvokaten har bedt om at vedkommende politimester må få utskrift av sjøforklaringer om krigsforlis i norsk territorialfarvann eller når det er tvil om forliset skjedde innenfor disse farvann.

Justisdepartementet, Oslo den 13. februar 1940. Terje Wold."

 

Kilder (sjøforklaringene nedenfor er ikke taushetsbelagte): RA, Justisdepartementet, Politikontoret P, O/Ob/L0296: Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940, 1940: 

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000043384

Sjøforklaringer (42), sortering etter sidetall fra først til sist i boksen. Her vises kun sjøforklaringer 3. september 1939-8. april 1940:

 

Fagerheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/676470/ x2

Manx: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/732997/

Garoufalia: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/733011/

Jern: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/733023/

Løvøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734114/

Sydfold: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734122/

H.C.Flood: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734134/

Strindheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734749/

Enid: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734783/

Britta: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735060/

Primula: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735066/

Sardinia: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735078/

Faro: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735086/

Tempo: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735092/

Varangmalm: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735100/

Nidarholm: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735104/

Albert L. Ellsworth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735108/

Fredville: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735114/

Solaas: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735122/

Gimle: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/738488/

Takstaas: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/738496/

Vestfos: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/738504/

Annfin: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/738516/

Deodata: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748864/

Rudolf: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748874/

Gudveig: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748902/

Biarritz: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748908/

Erling Lindøe: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748916/

Tora Elise: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748924/

Lorentz W. Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748928/

Sig: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748932/

Arne Kjøde: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748936/

Arcturus: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748940/

Luna: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748944/

Miranda: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748948/

Songa: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748952/

Hosanger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748956/

Snestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/748994/

Svinta: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749006/

Listo: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749084/

Basra: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749526/

Cometa: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/749534/

Sjøforklaringer fra Arkivverket som ikke er del av ovennevnte kildesamling:

Ronda: https://krigsseilerregisteret.no/no/forlis/869401/

Mim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/1047234/