Sjøforklaring 1940 - 1945

Informasjonen nedenfor er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945). Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
29. oktober 1939
Årsak
Minesprengt