Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 2, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Kopper og tinn i barrer og bulk, 1000 tonn palmolje
Route
Lobito Portogis Westafrika - Trinidad (konvoy)
Crew list
Komplett
Survived
28
Captured
0
Deceased
0 [14]
Missing
14
 • Abstract

  Date
  January 18, 1943
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul Paul Koht
  Note
  Mannskap på 35, 7 passasjerer

  ...

  Fremstod som 1. vidne Lars Storaas, 2. styrmann ...

  Vidnet forklarte, at det var ham som hadde skrevet det fremlagte utdrag av dagbok ført i livbåten.

  ...

  Vidnet henholdt sig til det fremlagte utdrag og forklarte at der ikke var bemerket no usedvanligt på reisen. Skipet hadde vært fullt mørklagt på hele turen. Vidnet erklærte at skipets redningsmateriell var i full orden. Vidnet oplyset at 14 personer omkom ved forliset, deriblandt kapteinen, Leif Langefoss, og 1. styrmann Rolf Landemark og 2 passasjer. Vidnet forklarte at man hadde søkt etter de savnede hele natten inntil dagslys. Vidnet er overbevist om at skipets hemmelige papirer var gått ned med skipet.

  ...

  Fremstod 2. vidne, tømmermann Arvid Yttrevik ...

  Vidnet henholdt sig til rapporten (rapport om forklaring opptatt av kapt. Ragnvald Holm) ... og forklarte at han hadde opholdt sig akterut ved kanonen da torpedoen rammet. Vidnet hadde intet usedvanlig bemerket før torpederingen. Vidnet hadde sett kapteinen og 1. styrmann samt en av de omkomne passasjerer ombord like efter explosjonen, men han hadde ikke sett noen av de omkomne etter at båten var sunket. Vidnet foklarte at man hadde sett etter de savnede hele natten, men ingen ble funnet.

  ...

  Fremsto 3. vidne Ragnar Sahlén ...

  Vidnet forklarte at han var motormann ombord i M/S "Besholt". Han opholdt sig da eksplosjonen inntraff i sin lugar akterut. Vidnet hadde sett en av de omkomne av mannskapet på dekk etter eksplosjonen, men hadde senere ikke sett noen av dem. Vidnet forklarte at det var blitt lett etter de omkomne hele natten. Vidnet forkalrte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Redningsmateriellet var i full orden.

  ...

  Fremsto som 4. vidne Peder Johannessen, ... kanoner og matros ... Vidnet forklarer at da eksplosjonen inntraff opholdt han sig i messen. Etter eksplosjonen gikk han straks opp på båtdekket, hvor han fandt skipets motorbåt hengende i en talje. Vidnet så båtsmannen låre motorbåten og 5 mann kom i båten. Ytterligere 4 mann som lå i sjøen ble tatt ombord. Vidnet hadde ikke sett noen av dem som omkom. Vidnet forklarte at skipets redningsutstyr var i full orden. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Vidnet hadde ikke bemerket noe usedvanligt under reisen.

  Vidnet henholdt sig forøvrigt til den rapport som ble fremlagt av 2. styrmann.

  ...