Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 6, 1942
Location
Bengalbukta, 35 miles øst for Cuttack
Cause
Senket av japanske krigsskip
Route
Calcutta - Colombo
Crew list
Komplett
Survived
29
Captured
0
Deceased
1 [1]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  April 16, 1942
  Location
  Calcutta
  Administrator
  Generalkonsul Sverre Gylseth

  ...

  Fremstod Kaptein Alf Hovelsrød ...

  Kapteinen henholdt sig til reiseberetning som var skrevet efter hukommelsen da skipets papirer gikk tapt og hadde ikke mer å tilføie.

  Spørsmål 1. "Hvor var Thorbjørn Svendsen da skipet blev beskutt?"

  Svar 1. "Han var i utkikkstønnen. Derfra blev han straks kalt ned. Han løp akterover og inn i mannskapslugaren."

  Spørsmål 2. "Hvor lang tid tok det før båten sank?"

  Svar 2. "Båten må ha flytt til kl. 15.30, men da var den under horisonten og vi så bare at røken opphørte."

  ...

  1ste. vidne, 2, styrmann Ørnulf Walseth henholdt sig til kapteinens skriftlige beretning som han hadde underskrevet angående M/T "ELSA"s siste reise og hadde ikke noget å tilføie.

  Spørsmål 1. "Så De hvor det blev av Thorbjørn Svendsen?"

  Svar 1. "Nei"

  Spørsmål 2. "Tror De han var i live ombord da dere la fra skipet i båtene?"

  Svar 2. "Det tør jeg ikke uttale mig om."

  Spørsmål 3. "Merket De om nogen granater traff mannskapets lugarer?"

  Svar 3. "Ja, granatene kom in i akterkanten av lugarene. Skipet stod i flammer da de siste av de reddede forlot."

  ...

  2det vidne, matros Bjarne Hansen forklarte at han stod til rors da M/T "ELSA" blev angrepet av 3 japnesiske krigsskip.

  Spørsmål 1. "Hvor blev det av utkikksmann Torbjørn Svendsen?"

  Svar 1. "Det kan jeg ikke svare på. I forvirringen så jeg ham ikke."

  ...

  For å få nermere rede på hvordan det gikk den savnede Torbjørn Svendsen besluttedes å innkalle som 3dje vidne matros Øivind Svendsen ... bror av Torbjørn Svendsen.

  3dje vidne Øivind Svendsen forklarte: "såvidt jeg vet blev Torbjørn kalt ned fra masten for å purre mannskapet. Han kom akterut for å vekke. Jeg sprang ut i gangen da jeg våknet av skuddene. Jeg kunne ikke komme op på grunn av lufttrykket, derfor sprang jeg tilbake til lugaren for å hente livbelte. Da jeg kom tilbake var Torbjørn kommet inn. Han spurte mig om alle var oppe. Jeg sprang op og så ham ikke mer. Han må antagelig ha vært gått forover i lugarene. Jeg var den siste som gikk i b.b. livbåt. Da kom der et skudd i forkant av poppen.

  Hvor det blev av min bror vet jeg ikke med sikkerhet, men jeg antar at han er blitt tilbake i lugarene og ikke har vært i stand til å komme op. Skipet tok straks fyr efter at stb. livbåt var kommet på vannet og det var umulig å ro bort til skipet.

  Jeg trodde muligens at min bror var med i stb. livbåt og det var først da vi landet at jeg fikk vite sikkert at han ikke var med."

  ...