Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 6, 1942
Cause
Torpedert, beskutt [av tysk- og italiensk- ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Freetown - Trinidad
Crew list
Komplett
Survived
30
Captured
2
Deceased
0 [1]
Missing
1
 • Abstract

  Date
  August 23, 1942
  Location
  Pernambuco, Brasil
  Administrator
  John William Ayres, norsk ulønnet konsul

  ...

  1. styrmann Leif Egil Amundsen fremsto og erklerte at M/T "Havsten" avgikk fra Freetown W. A. 25. juli 1942 bestemt til Trinidad W. I. iballast. Reisen forløp godt inntil 3. august kl. 20.15, da en eksplosjon fant sted i maskinrummet. Store masser av damp strømmet ut fra maskinrummet og skibet begynte å synke med akterenden. Mannskapet og offiserene, som besto av 33 mann gikk i babord livbåt, motorbåten samt giggen midtskibs. Styrbord båt var blitt smadret ved eksplosjonen. Omtrent 15 minutter etter eksplosjonen ble skibet beskutt med kanonild. Motorbåten gikk tilbake til skibet for å hente resten av mannskapet, men kapteinen, 2. maskinisten og telegrafisten kunne ikke finnes og er antagelig omkommet. Livbåtene var med kurs for Trinidad da de ble tatt opp av den Argentinske tankbåt "Jungal" som forlot oss på ytre red i Pernambuco den 12te August om kvellen. Vi fortsatte inn på havnen i våre egne båter, og der tok den norske konsul seg av oss.

  1ste styrmann fremførte da 4 vitner, hvis forklaringer følger:

  1ste vitne: Hjalmar Johannes Olsen, 3die styrmann ... forklarte:

  Etter eksplosjonen gikk kapteinen og jeg til styrbord motor livbåt og hjalp to av mannskapet med å låre den. Båten ble liggende langs siden, da der var litt ugreie med låringen, samt for å vente på de overlevende. Båten gikk så akter, og tok med seg to mann som var blitt forhindret fra å komme opp av den utstrømmende damp, og man møtte de to andre båter aktenfor. Et forsøk på å redde folk som var igjen ombord mislyktes.

  2det vitne: Matros William Madsen ... forklarte:

  Jeg avløste kanonvakten kl. 8.00. Jeg ble kastet fra kanon-plattformen og ned på poopdekket og ble begravet av sjøene som kom over. Klarte å klatre opp på båtdekket over solseilribbene, og da livbåten var den eneste brukbare akterut, gikk alle mann, som var på dekk der, i den, og fangelinene ble kappet. Båten drev akterover og ble liggende der til de andre båtene kom.

  3die vitne: Matros Hans Martin Pettersen ... forklarte:

  Jeg var på broen på utkik, og etter eksplosjonen hjalp jeg kapteinen og 3die styrmann med å låre motor-livbåten. Etter at vi hadde ventet en stund gikk vi under hekken og tok ombord to mann som var blitt innesperret i sine lugarer. Et nytt forsøk ble gjort på å redde kapteinen og radiotelegrafisten, men da skibet nu var under kanonild forlot vi vraket.

  4de vitne: Motormann Konrad Angelsen ... forklarte:

  Jeg var på vei fra styremaskinrummet til maskinrummet da eksplosjonen inntraff, idet jeg hadde vakt da. Jeg ble hjulpet av andre til å komme ut gjennem matrosmessen's skylight. Da babord livbåt allerede hadde forlatt skibet og styrbords båt var ødelagt av eksplosjonen, gikk jeg midtskibs i den små båten sammen med 1ste styrmann.

  ...

  Ingen journal-utdrag ble fremlagt, da dagboken ikke ble bjerget.

  ...