Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 1, 1943
Location
N 23' 09 W 83o 24'
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stykkgods
Route
Tampa - Puerto Barrios
Crew list
Komplett
Survived
19
Captured
0
Deceased
4 [4]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  April 8, 1943
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul Paul Koht

  ...

  Fremsto skipsfører Arne Olsen ... "Lysefjord" avgikk fra Tampa den 31. mars med stykkgods for Purto Barrios. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Da skipets journaler gikk tapt ved forliset fremla kapteinen en rapport skrevet i New York angående den inntrufne begivenhet. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han nettopp var gått inn i sin lugar da torpedoen rammet. Han grep straks skipspapirene og løp til livbåten, men etter at ahan var kommet i båten gikk denne rundt og skipspapirene gikk tapt. Skipets hemmelige bøker var nedlåst i kapteinens lugar og gikk ned med skipet. Kapteinen forklarte at alle var blitt reddet unntagen 4 mann, nemlig: 2nen maskinist Ole Andersen, ... 3dje maskinist Ole Andersen, ... matros Edvard Tobiassen,... fyrbøter Eugenio Suarez, ... Kapteinen har intet kjennskap til hvordan disse omkom. Ingen av de omkomne oppholdt seg i maskinen da torpedoen rammet. På spørsmål om skipet hadde vært mørklagt, svarte kapteinen bekreftende. Redningsutstyret var helt ut i forskriftsmessig stand. Den ene livbåt er kommet inn til Cuba, mens den annen måtte forlates da de ombordværende ble tatt opp av United Fruit Company's S/S "Howard".

  ...