Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 5, 1942
Location
26o 17 N 75o 50 V
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Pool motor spirit, Pool Vaperising Oil
Route
Port Arthur, Texas - Halifax - Liverpool
Crew list
Komplett
Survived
38
Captured
0
Deceased
1 [1]
Missing
1
 • Abstract

  Date
  March 24, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod skibsfører Knut O. Bringedal, som forklarte at han var fører at M/T "O.A. Knudsen" ... Kapteinen foreviste skibets journal og fremla utdrag av samme for så vidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Utdraget sammenholdtes med skibsjournalen og viste seg i alt vesentlig å stemme overens med samme.

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han var i bestikklugaren da 1. torpedo rammet skibet. Det var lyst og siktbart. Han hadde vært på broen i ca. 20 minutter, men hadde intet usedvanlig merket, men forklarte at vakthavende styrmann og utkikken hadde sett stripen etter torpedoen; imidlertid inntraff eksplosjonen før de fikk varlset herom. Skibet hadde hele tiden unde reisen vært totalt mørklagt. Redningsutstyret var i full orden og i forskriftsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter. Der hersket ro og disiplin under redningsarbeidet. Utkikken hadde stått på bestikk-taket. Der var til stadighet vakt ved kanonen, men denne ble ødelagt straks u-båtene kom opp og begynte å beskyte skibet.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Berntsen, som forklarte at han hadde vakt på broen da 1. torpedo rammet skibet. Han var kommet på vakt kl. 8. og hadde intet usedvanlig merket. Vidnet hadde sett stripen etter 2. torpedo, men i det samme han så den inntraff eksplosjonen. Skibet hadde vært totalt mørklagt under reisen. Redningsutstyret var i full orden og forskriftsmessig stand. Det var orden og disiplin under hele redningsarbeidet.

  ...

  Fremstod 2. vidne, lettmatros Risholm, som forklarte at han stod tilrors da 1. torpedo traff. Han hadde da stått tilrors i ca. en halv time og ahdde intet mistenkelig sett. Skibet hadde vært mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i full orden.

  ...

  Fremstod 3. vidne lettmatros Bentsen som forklarte at han var på utkikk på bestikk-taket da 1. torpedo traff. Der hadde han vært siden kl. 8. Han hadde intet usedvanlig sett før han så stripen etter 1. torpedo; idet samme han så den inntraff eksplosjonen. Skibet var mørklagt under reisen. Redningsutstyret var i full orden.

  ...