Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
February 21, 1944
Location
S 8 22, E 66 35
Cause
Torpedert, ankommet Addu-atollen for egen maskin, men med stor skade (90 fot av skroget på babord side revet bort). [av tysk ubåt]
Route
Port Pirie, Australia - Abadan
Crew list
Komplett