Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 18, 1940
Location
Nbr. 49 gr. 35 mn., W. lgd. 11 gr. 00 mn.
Cause
Beskutt og deretter torpedert av italiensk (?) ubåt. [av tysk ubåt]
Cargo
728 standard trelast
Route
Digby N.S. via Halifax N. S. til King's Lynn England.
Crew list
Komplett
Survived
18
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  July 1, 1940
  Location
  Bilbao
  Administrator
  Konsul Juan Jentoft

  Da fartøiets dekksdagbok er gått tapt, innleverte kapteinen en skriftlig berettning ...

  Føreren henholder seg i ett og allt til sin rapport og tilføier at hele mannskapet blev reddet og kom fram til Pasages i god behold. Kapteinen kan ikke presisere hvilken nasjonalitet undervannsbåten var men mente av uniformene besettningen på denne bar, at den kunne være italiensk. Der blev stadig utskudt granater mens mannskapet gikk i livbåtene, men ingen av disse blev rammet.

  ...

  Fremstod som første vidne Johan Dahl ... 1ste styrmann på s.s. "ALTAIR" som meddelte, at han sammen med kapteinen har utarbeidet den innleverte rapport og at han i ett og alt henholder seg til samme. Vidnet hadde vakt fra kl. 1.30 og var forut og innspiserte arbeidet da den første torpedo blev avskutt og det var ham som observerte dunket i av torpedoen og så skumstripen av den. Vidnet sprang straks på broen for å observere om noen undervannsbåt skulle være i farvannet. Etter en tids forløp dukket en undervannsbåt opp som begynte å beskyte skibet med granater. Vidnet gav straks ordre om å stoppe maskinen og om at mannskapet skulle gå til hver sin livbåt.

  ...

  Fremstod som 2det vidne her Karl Wilhelm Haugnes ... 1ste maskinist på *"ALTAIR" som forklarte at han sammen med kapteinen og styrmannen har utarbeidet den innleverte rapport angående skibets torpedering og at han i ett og alt henholder seg til, hvad deri er anført.

  Vidnet forklarte ennvidere, at han da ulykken inntraff hadde frivakt og oppholdt seg i sin lugar, da skibets messegutt kom og varslet ham om, at man hadde observert, at en topredo var blitt avskudt mot skibet uten å ramme det. Vidnet gikk straks på dekk og begynte sammen med den øvrige besettning å speide etter undervannsbåten, som etter en tid efterpå dukket opp akterut og ganske straks begynte å avskyte granater mot skibet, så vidnet som var på vei til sin lugar for å se om han kunne få med seg noen klær måtte snu og løpe til livbåtene som var iferd med å sette ut. Maskinen var da blitt stoppet av 2den maskinisten som hadde vakt, idet vidnet hørte kapteinen rope til 2den maskinisten herom. Vidnet kan ikke presisere av hvilken nasjonalitet undervannsbåten var, men antok at den var italiensk, da den intet merke hadde på tårnet, således som de tyske undervannsbåter i alminnelighet har.

  ...

  Fremstod som 3dje vidne Oddmar Hågensen ... jungmann ombrod i "ALTAIR", som forklarte at han var tilrors da ulykken inntraff. Henimot kl. 3 em. 18/6 kom lettmatros Hilmar Gundersen opp på broen og fortalte vidnet, at man hadde observert en torpedo som var blitt avskudt mot skibet og at han måtte slippe roret og gå ned. Vidnet gikk straks ned sammen med Gundersen og møtte da styrmannen som var på vei op til broen. Vidnet ropte inn til kapteinen som lå og hvilte middag. Kapteinen kom straks på dekk og sa, at man bare måtte være rolig. Vidnet gikk igjen på broen sammen med kapteinen hvor styrmannen da befandt seg. Vidnet gikk igjen til roret og satt skibet på kurs. Messegutten kom da løpende opp og ropte at han så undervannsbåten, hvorefter hele mannskapet blev varslet og alt gjort klar til å gå i båtene. Mens man var ifærd med å gå i båtene blev der avskudt flere granater mot skibet men dog uten å ramme livbåtene. Etter å ha rodd en stund observerte man at 2 spanske trawlere blev torpedert av undervannsbåten. Mannskapene fra de spanske trawlere blev tatt opp i "ALTAIRs" båter og besettningen fra "ALTAIR" og trawlerne blev senere tatt opp av 2 andre spanske trawlere og tatt med til Pasages i Spania, hvortil man ankom i god behold.

  ...

  Fremstod som 4de vidne Johan Stien ... matros ombord i "ALTAIR" som forklarte, at ha da ulykken inntraff befandt seg på bakken hvor han var beskjeftiget med å male ankerspillet, da han hørte et dump dunk, som han til en begynnelse tenkte kunne skrive seg fra drivtømmer som skibet kunne være støtt bort i. Styrmannen som befandt seg ved siden av ham hoppet straks opp på dekkslasten og sa: "det var da en rar stripe i vannet". Vidnet gikk også opp på dekkslasten og observerte likeledes stripen i vannet i høide med formasten og var da klar over at denne skrev seg fra en torpedo. Vidnet gikk så akterut, for å se, om man kunne observere undervannsbåten. Da ingenting viste seg på en stund, gikk vidnet ned i messen akter ut for å få litt kaffe, da han var klar over at det blev til å gå i livbåtene. Der blev imidlertid ikke tid hertil da det like etter blev ropt, at man observerte undervannsbåten. Alle mann gikk da til livbåtene, da man hørte fløitingen av den første granat, som slo ned i vannet på styrbord langt foran bauen. Mens man gikk i livbåtene blev flere granater avskudt, men da båtene hadde fjernet segfra skibet, opphørte skytingen. En halv times tid etter at man var kommet i båtene, observertes en sterk eksplosjon og skibet begynte da å krenge over. Forøvrigt forklarer han seg i overensstemmelse med de øvrige vidner.

  ...