Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 9, 1942
Location
Utenfor østkysten av Storbritannia
Cause
Torpedert [av tyske MTB - båter]
Cargo
Ballast
Route
Gravesend - Tyne
Crew list
Komplett
Survived
20
Captured
0
Deceased
7 [7]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  November 13, 1942
  Location
  London
  Administrator
  Visekonsul A. A. Bouston
  Note
  Bare første side av mannskapslisten

  ...

  Fremstod kaptein Bertinius Pedersen ...

  Fartøiets dagbok gikk tapt hvorfor Deponenten fremla en skriftlig beretning datert 12 november 1942. ...

  Deponenten henholdt sig til det i innberetningen anførte og forklarte på forespørsel videre at han ved anledningen stod på broen sammen med 2 styrmannen som var den vakthavende officer. Det første tegn til at det var fiendtlig krigsskib i nærhetn var da torpedoen traff "Fidelio". Torpedoen traff skibet akter og skibet begynte straks å synke. Mannskapet gikk til livbåtene og det tok 5 minutter å komme klar av skibet. De syv mannskaper som gikk tapt blev antagelig drept under eksplosjonen, da hele skibets akterkant, hvor mannskapet hadde sine lugarer, blev borte efter eksplosjonen. Deponenten innleverte en fortegnelse over de omkomne mannskaper ...

  Deponenten oplyste at han blev fortalt av en ombord i den engelske kanonbåt at det var tyske "E"-båter som hadde angrepet konvoyen.

  ...

  Fremstod 1ste vidne, Wilfred Thomassen ... 2den styrmann på D/S "Fidelio". ...

  Vidnet som hadde undertegnet den av skibets fører innleverte beretning henholdt sig til det deri anførte og forklarte videre at han var den vakthavende officer og at han stod på broen da skibet ble torpedert. Vidnet forklarte at han intet hørte eller så før eksplosjonen fandt sted. Det var det første tegn til at konvoyen blev angrepet av fientlige krigsskib. Da vidnet gikk til livbåten så han intet til de 7 tapte mannskaper som opholdt sig på poopen. Vidnet mente at det var mest sandsynlig at de blev øieblikkelig drept ved eksplosjonen, da hele skibets akterende ble blåst vekk. Vidnet var blitt fortalt at det tyske E-båter som angrep konvoyen, men han selv, hverken før eller efter "Fidelio"s torpedering, så noget til disse båter.

  ...

  Fremsto 2 vidne Sigurd Sørensen ... matros ombord i D/S "Fidelio". ...

  Vidnet forklarte at han hadde utkikk da torpedoen traff skibet. Han stod på broen på bakbord side og hverken så eller hørte noget før eksplosjonen fandt sted. Det er efter vidnets mening mest sannsynlig at de 7 mannskaper som gikk tapt blev øieblikkelig drept under eksplosjonen, da hele skibets akterkant ble blåst i luften.

  ...