Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
February 22, 1943
Cause
Torpedert [av tyske ubåter]
Cargo
Ballast
Route
Glasgow - New York
Crew list
Komplett
Survived
50
Captured
0
Deceased
3 [3]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  March 2, 1943
  Location
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein JOHAN HENRY BJERKHOLT ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av "N.T. Nielsen Alonso"?

  Sv. Siden oktober 1942.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Glasgow bestemt for New York.

  Sp. Var Dere i konvoy fra Glasgow?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 22de februar kl. 2.15 om morgenen.

  Sp. Hvor opholdt De Dem?

  Sv. På broen.

  Sp. Hvem hadde vakt?

  Sv. 3. styrmann Andersen.

  Sp. Hvor rammet torpedoen?

  Sv. Den kom inn fra babord side i kjelerummet.

  Sp. Begynte skibet å ta vann med det samme?

  Sv. Ja.

  Sp. Så De den undervannsbåten som torpederte dere?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad blev det foretatt etter torpederingen?

  Sv. Mannskapet fikk ordre til å gå til båtene.

  Sp. Forlot dere skibet straks efterpå?

  Sv. Ja, cirka 10 minutter efterpå.

  Sp. Hvor dypt var skibet i vannet da dere forlot det?

  Sv. Ja, jeg antar dypgående akter var ca. 27 fot.

  Sp. Så De da skipet fikk den andre torpedoen?

  Sv. Nei, jeg så det ikke men jeg hørte fra den amerikanske coastguard båten at den hadde fått en til.

  Sp. Hvad mener De i rapporten med at N.T. Nielsen Alonso blev senket av den polske destroyeren?

  Sv. Grunnen var at ikke tyskerne skulde komme ombord og få tak i de dokumenter og signalbøker som vi ikke fikk tid til å hive overbord.

  Sp. Var skibets maskin og kjeler ubrukelig da dere forlot skibet?

  Sv. Ja.

  Sp. Så De da skibet sank?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor stor var besetningen?

  Sv. 53 mann.

  Sp. Hvor mange blev bjerget?

  Sv. 50 mann.

  Sp. Hvem var de som omkom?

  Sv. 3. maskinist William Fjelberg, fyrbøter Thorbjørn Larsen og fyrbøter Erling Evensen.

  Sp. Hvad tid savnet De disse tre?

  Sv. Vi tok optelling i de fire livbåtene og da fant vi at vi savnet tre mann.

  Sp. Hvad tror De hendte til disse tre folkene?

  Sv. Jeg tror de døde med en gang under eksplosjonen forårsaket av torpedoen fra den fientlige undervannsbåt.

  Sp. Foretok dere noen undersøkelser efter de savnede?

  Sv. Nei, men vi opholdt oss i tre timer i ganske kort avstand fra skibet, så hvis der hadde været noen ilive ombord måtte vi ha sett dem, så jeg er overbevist om at der ikke eksisterte liv ombord i skibet.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Kl. 5.30 blev vi optatt av en amerikansk coastguard cutter og senere overført til polsk destroyer "BURZA" og kom til St. John's lørdag den 27. februar 1943.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til rapporten.

  ...

  Fremstod 2net vidne 3. styrmann JENS MARETIN ANDERSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 3. styrmann.

  Sp. Hvor lenge har De været der?

  Sv. 3 måneder.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Glasgow.

  Sp. Seilte dere i konvoy derfra?

  Sv. I konvoy derfra, ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 22. februar kl 2.15.

  Sp. Hvor var De da?

  Sv. Jeg hadde vakt og var på broen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. På babord side mittskibs mellem maskinrummet og kjelerummet.

  Sp. Stoppet maskinen av sig selv?

  Sv. Ja, den stoppet av sig selv.

  Sp. Opstod der noen lokal eksplosjon fra kjelene?

  Sv. Nei, men vannet begynte å strømme inn i maskinrummet.

  Sp. Hvad blev der foretatt efter torpederingen?

  Sv. Vi heiste op en rød parafinlampe og avfyrte to raketter med pistol og mannskapet fikk ordre til å gå til båtene og båtene blev bemannet.

  Sp. Hvor lang tid efter skibet var bltit torpedert gikk dere fra borde?

  Sv. Ca. 20 minutter.

  Sp. Hvad var skibets mannskap?

  Sv. 53 mann.

  Sp. Kom alle i båtene?

  Sv. Nei, 3. maskinist William Fjelberg, fyrbøter Thorbjørn Larsen og fyrbøter Erling Evensen savnedes.

  Sp. Hvad blev der da gjort da dere opdaget at de tre manglet?

  Sv. Vi lå nær skibet og vaktet om de skulde komme på dekk.

  Sp. Hvor var 3. maskinisten og de to fyrbøterne da torpedoen traff?

  Sv. Jeg er ganske sikker på at 3. maskinisten var i maskinrummet for jeg hadde just snakket med ham i telefonen fra broen, og antagelig har de to fyrbøterne været på fyrdørken.

  Sp. Tror De at de hadde noen anledning ti å bjerge sig efter en slik eksplosjon?

  Sv. Nei.

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Nei.

  Sp. Blev flere torpedoer sent mot skibet efter dere forlot det?

  Sv. Ikke som jeg så.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt op av en amerikansk coast guard cutter "Campbell" og senere overført til polsk destroyer "Burza" og kom til St. John's, lørdag den 27. februar 1943.

  Sp. Har De ellers noe å bemerke?

  Sv. Jeg vil gjerne fremheve at livredningsutstyret var i første klasses stand og at skibet var på rett kjøl og på nøiaktig plass i konvoyen da båtene blev satt på vannet.

  ...

  Fremstod 3. vidne 1. maskinist EINAR HANSEN ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. 7 1/2 år.

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. I min lugar.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sv. Da jeg hørte eksplosjonen, tørnet jeg ut og kledde på mig og gikk over maskinristen og op til livbåtgaljen.

  Sp. Da De gikk over maskinristen, så De noe da?

  Sv. Ja, jeg så at det stod vann over maskintoppen.

  Sp. Hvad tror De har hendt til 3. maskinisten fyrbøter Larsen og fyrbøter Evensen? Tror De at de hadde noen anledning til å bjerge sig efter eksplosjonen?

  Sv. Nei, de hadde ingen anledning til å bjerge sig.

  Sp. Opstod der noen kjeleeksplosjon?

  Sv. Nei, ikke det jeg hørte.

  Sp. Var dere i konvoyen hele tiden fra dere forlot avseilingshavnen?

  Sv. Ja, intil vi blev torpedert.

  Sp. Hvad tid fant dere ut at de tre menn var borte?

  Sv. Da vi kom i livbåtene?

  Sp. Var dere klar av skibssiden da?

  Sv. Ja, vi var klar av skibssiden?

  Sp. Blev der gjort noe for å finne ut hvor de savnede var?

  Sv. Nei, vi kunde ikke gjøre noe da maskinrummet var fullt av vann.

  Sp. Hvem var på vakt sammen med 3. maskinisten?

  Sv. Fyrbøterne Thorbjørn Larsen, Erling EVensen, Guttorm Dyrø og Herbert Jensen. Dyrø og Jensen var på dekk da torpederingen fant sted.

  Sp. Så De da skibet sank?

  Sv. Nei, det så ikke jeg, vi var da ombord i en amerikansk coastguard cutter.

  Sp. Hvad tid blev dere overført fra den?

  Sv. Til om formiddagen dagen efter da vi blev overført til en polsk destroyer og kommed den til St. John's , lørdag den 27. februar.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg har ingenting mere å bemerke.

  ...

  Fremstod 4de vidne matros OLE ANDREAS SPORSHEIM ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvor var De da torpederingen hendte?

  Sv. Tilrors.

  Sp. Var skibet i konvoy da?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Omtrent kl. 2.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I maskinen på babords ide.

  Sp. Hvad blev der gjort efter torpederingen?

  Sv. Hengte op den røde lanternen og sente op to raketter. Derefter gikk vi til livbåtene.

  Sp. Var livbåtene i orden?

  Sv. Ja, de var i orden.

  Sp. Hvor lang tid efter dere gikk i båtene forlot dere skibssiden?

  Sv. Med det samme.

  Sp. Hvor mange mann var dere ombord i skibet?

  Sv. 53.

  Sp. Hvad tid hadde dere optelling av mannskapet?

  Sv. Straks efterpå.

  Sp. Savnet dere noen da?

  Sv. Ja, to fyrbøtere og 3. maskinisten.

  Sp. Hadde 3. maskinisten og deto fyrbøterne vakt?

  Sv. Ja.

  Sp. Tror De at 3. maskinisten og de to fyrbøterne hadde noen mulighet for å redde sig?

  Sv. Nei, det hadde ingen chanse, så jeg tror de er døde.

  Sp. Så De om skibet blev torpedert igjen fra undervannsbåt?

  Sv. Nei, det så jeg ikke.

  Sp. Så De skibet sank?

  Sv. Nei.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Ingenting.

  ...