Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 1, 1942
Location
220 mil syd av Tjilatjap
Cause
Beskutt og senket [av japansk krysser]
Crew list
Delvis
Survived
37
Captured
0
Deceased
2 [9]
Missing
9
 • Abstract

  Date
  May 22, 1946
  Location
  Haugesund
  Administrator
  Dommerfullmektig Trond Grotmol
  Note
  37 kinesere, navn ukjent (6 savnet, 31 reddet). 4 australske soldater, navn ukjent (3 savnet, 1 reddet)

  ...

  Fremsto føreren, Kristen Gjertsen, ...

  Han forklarte seg helt overnstemmende med den fremlagte rapportavskrift, som ble opplest og vedtatt som hans rettslige forklaring. 1. maskinist G. Nilsen, som også har underskrevet rapporten, avgikk senere ved døden, under fangenskap på Java.