Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 12, 1943
Location
Nord-Atlanteren, 12 dager ut fra New York. Ca. 21o30 lg.w. og 48o15 N
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Parafin og bensin
Route
New York - Belfast Lough
Crew list
Komplett
Survived
19
Captured
0
Deceased
0 [20]
Missing
20
 • Abstract

  Date
  June 3, 1943
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Fremstod 1ste vidne (Edvard Kristiansen, maskinmester) og framla en av ham i samråd med de andre vidner utferdiget rapport ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til rapporten som sin vidneforklaring og tilføyet at han hadde ikke noe materiale til avgivelse av navner m.v. på de savnede 20 mann. "Sandanger" var i fullt sjødyktig stand med livbåter og redningsmateriell i forskriftsmessig orden. Vidnet så ingen av de savnede fra midtskibet untagen 2nen styrmannen som var på vei akterover men snudde ved stormbroens ende. Den livbåt som de reddede var i blev tatt på slep av destroyeren og ble overlevert til den norske konsul i Londonderry.

  ...

  2net vidne (Einar Andersen, 2. maskinist) henholdt sig til rapporten som sin forklaring og tilføyet at han hadde vakt i maskinen da torpederingen fandt sted. Han stoppet maskinen straks, sprang så inn i lugaren etter livvesten og deretter opp til livbåten.

  ...

  3die vidne (Fredrik Marthinsen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og til føiet at han oppholdt seg akterut i messen i torpederingsøyeblikket. Det lyktes ham tilslutt efter noen forgjeves forsøk å komme opp på båtdekket, hvor han kom med i motorlivbåten.

  ...

  4de vidne (Ulrik Ulriksen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og tilføiet at han i torpederingsøieblikket oppholdt seg i lugaren akterut. Han sprang straks opp og hjalp til med å låre flåtene. Men han tror ikke at der kom noen med i den, da det brente rundt omkring. Derefter gikk han opp til motorbåten, som han kom med i . Han så noen av mannskapet hoppe på sjøen, men flammen bredte seg fort utover de svømmende.

  ...